یکشنبه 8 تیر 1393 ساعت 03:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علی اصغر فیض اله زاده | ( نظرات )
تراکم بتن،فشرده سازی بتن تازه است تا در اطراف قالبها و نیز در اطراف میلگردها دقیقاً شکل گرفته و دور آنها را بپوشاند. همچنین هوای محبوس را به میزان زیادی از بتن خارج کرده و از کرمو شدن داخل و سطوح بتن جلوگیری می نماید، و ذرات جامد را به یکدیگر نزدیک می کند.

                  تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن
عدم تراکم صحیح بتن

محاسن تراکم بتن

هرچه اسلامپ بتن کمتر باشد درصد مقدار هوای موجود در آن وضرورت خارج کردن این هوا بیشتر است.زیرابه ازای هر یک درصد هوای محبوس شده در بتن، در حدود 5 تا 6 درصد از مقاومت آن کاسته می شود.همچنین حباب های هوا، موجب کاهش چسبندگی بین میلگرد و بتن می شود در نتیجه بوسیله تراکم بتن و در عین حال استفاده از نیروی انسانی ماهر متناسب با روش انتخاب شده امکان ساخت بتن هایی با اسلامپ کم، سیمان کم، و در عین حال مقاومت زیاد و در کل بتنی با کیفیت خوب و با هزینه مناسب را به ما میدهد.

                                                            تکنولوژِی بتن
بتن متراکم شده                بتن متراکم نشده

                                                                      تکنولوژِی بتن
نمونه بتن متراکم شده

نکات مهم تراکم

1) روش تراکم باید به گونه ای اتخاذ و اجرا شود که از جداشدگی اجزا به هر صورت جلوگیری شود. بویژه آنکه عموماً جداشدگی اجزا قابل رؤیت نیست و لذا باید روشهای صحیح و غلط را دقیقاً شناخت و در اجرا از این شناخت استفاده کرد.
2) روش های تراکم، به دلیل ضربه یا ارتعاشی که عموماً در آنها به کار گرفته می شود، موجب آن می شود که به قالبهای با مقاومت بیشتری نیاز داشته باشیم.
3) عدم اجرای صحیح تراکم در روش های دستی معمولاً موجب تراکم ناکافی بتن، و در روش های ماشینی، معمولاً موجب غیر یکنواختی بتن خواهد بود.
4) بتن های خودتراز (SLC) و خودتراکم (SCC) نیاز به تراکم ندارند.

عوامل مؤثر بر انتخاب روش تراکم

1) نوع بتن
2) روانی بتن
3) حجم بتن ریزی
4) میزان آرماتورها، فاصله بین آنها تراکم
5) نوع روش انتقال و جای دادن بتن (نظیر استفاده از پمپ بتن)
6) پیچیدگی قالب بندی و شکل هندسی عضو یا اعضا
7) امکانات موجود

                                         تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

انواع روش های تراکم

دستی
1) میله کوبی

                                    تکنولوژِی بتن

2) بیل زنی

                                                   تکنولوژِی بتن

3) وزنه کوبی بر روی بتن

                                                           تکنولوژِی بتن

ماشینی (مکانیکی)
1) دستگاههای لرزاننده یا ویبراتورها
الف) ویبراتورهای درونی

                                         تکنولوژِی بتن

ب) ویبراتورهای بیرونی
• ویبره های قالب
• ویبراتورهای سطحی
• میزهای لرزان

                                               تکنولوژِی بتن

2) میزهای سقوط کننده
3) دستگاههای با کوبنده موتوری
4) دستگاههای مبتنی بر نیروی گریز از مرکز

میله کوبی

1) برای مخلوط های کارآ و روان مناسب است.
2) بتن از طریق فرو کردن پی در پی یک میله فولادی یا یک ابزار مناسب دیگر به داخل آن متراکم می شود.
3) طول میله باید به اندازه کافی زیاد باشد، و نیز قطر آن به اندازه کافی کم باشد که امکان تراکم مطلوب فراهم آید و به راحتی از میان قالبها عبور کرده و تا ته قالب برسد.
4) استفاده از مواد روان کننده یا فوق روان کننده در این بتن ها می تواند نتیجه کار را تا حد زیادی بهبود بخشد.
5) برای کارهای کوچک مناسب است.
6) در بتن های با روانی زیاد و در عین حال با امکان بیشتر جداشدگی اجزاء، استفاده از روش دستی ممکن است نامناسب تر از روش ماشینی باشد، زیرا ارتعاش شدید موجب جداشدگی اجزای آنها می شود.

بیل زنی

1) معمولاً به عنوان یک روش کمکی برای سایر روشهای دستی به کار می رود.
2) از جمله برای بهبود سطوح در تماس با قالب به کار می رود.
3) فرو بردن مکرر بیل در بتن در نزدیکی قالب، موجب می شود که سنگدانه های درشت تر از سطح قالب دور شوند و به حبابهای محبوسی که می توانند رها شوند برای حرکت به سمت بالا یاری کنند.

                                                                          تکنولوژِی بتن

وزنه کوبی روی بتن

با استفاده از تخماق بر روی بتن می کوبند و آن را متراکم می کنند.

                                                تکنولوژِی بتن

ویبراتورها یا دستگاههای لرزاننده

1) ویبراتورها، در هر نوع ، با تولید ارتعاش موجب آن می شوند که اصطکاک داخلی بین سنگدانه ها موقتاً از بین برود و بتن مانند یک مایع رفتار کند. در نتیجه بتن تحت تأثیر ثقل در قالب فرو می نشیند و حبابهای بزرگ هوای محبوس با سهولت بیشتری به سوی سطح بتن صعود می کنند.بلافاصله پس از اتمام ارتعاش، اصطکاک داخلی بتن مجدداً برقرار می شود.

                                                                 تکنولوژِی بتن

2) دو پارامتر و مشخصه عمده ویبراتورها عبارتند از فرکانس (بسامد) ارتعاش، که برحسب تعداد ارتعاشات در دقیقه (VPM) مشخص می شود، و دامنه ارتعاش، یعنی انحراف از نقطه ساکن، که بر حسب mm مشخص می شود.
3) به دلیل احتمال خرابی این گونه دستگاهها در حین کار، اکیداً توصیه می شود که یک دستگاه اضافی یدکی در تمام مدت کار در دسترس باشد.
4) افزایش تدریجی فرکانس و دامنه ارتعاش، تراکم را بهتر می کند.
5) مخلوط های با کارآیی بیشتر به فرکانس بیشتری نیاز دارند.

ویبره های درونی یا داخلی یا غوطه ور یا حجمی

1) متداول ترین روش تراکم ماشینی است
2) ویبراتور در داخل بتن باید به طور منظم و فواصل مشخص به نحوی فرو برده شود که دو قسمت لرزانیده شده با هم همپوشانی داشته باشند. قسمتی از ویبراتور باید در لایه زیرین که هنوز حالت خمیری دارد فرو رود.
3) ویبراتور باید تا حد امکان به صورت قائم وارد بتن گردد و به آرامی بیرون کشیده شود تا حباب هوا در داخل بتن باقی نماند.

                                  تکنولوژِی بتن

4) این ویبراتورها دارای یک سر مرتعش شونده هستند که با یک فنر خرطومی انعطاف پذیربه موتورمحرک متصل می شود.

                                 تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

5) مکانیسم ارتعاش سر مرتعش شونده، یک وزنه نامتعادلِ متصل به فنر خرطومی است که با سرعت زیاد در داخل محفظه لوله ای سرارتعاشگردریک مداردایرهای می چرخد.

                                                     تکنولوژِی بتن

6) نیروی محرکه موتور ارتعاشگر معمولاً برق، بنزین، یا هوای فشرده است.
7) سر مرتعش شونده ارتعاشگر معمولاً استوانه ای است و قطر آن از 20 تا 180 میلیمتر تغییر می کند.
8) در داخل سر برخی از ارتعاشگرها یک موتور برقی کار گذاشته شده است. قطر سر اینگونه ارتعاشگرها حداقل 50 میلیمتر است.
9) پارامترهای مشخصه مهم این نوع ارتعاشگرها عبارتند از فرکانس ارتعاش، دامنه ارتعاش، و ابعاد سر ارتعاشگر.
10) شعاع عمل (یا شعاع عملکرد) مؤثر ارتعاشگر با افزایش قطر آنها زیاد می شود.
- ارتعاشگرهای با قطر سر 20 تا 40 میلیمتر دارای شعاع عملی در حدود 75 تا 150 میلیمتر در بتن تازه هستند.
- ارتعاشگرهای با قطر سر 50 تا 90 میلیمتر دارای شعاع عملی در حدود180 تا 360 میلیمتر هستند.
11) فاصله بین نقاطه که ارتعاشگر در بتن فرو می رود باید در حدود 5/1 برابر شعاع عمل ارتعاشگر باشد تا سطحی که به طور نمایان تحت تأثیر ارتعاشگر قرار دارد به اندازه چندین سانتیمتر با ناحیه مجاورش که قبلاً به ارتعاش درآمده است همپوشانی داشته باشد.
12) ارتعاشگرهای باقطرسرِکوچک،دارای فرکانس های زیاد(Hz250 -170) (VPM15000-10000)، و دامنه های ارتعاش کم (mm76/0-38/0) هستند.
13) به طور کلی فرکانس ارتعاش ویبراتورهای داخلی متعارف بین 70 تا 200 هرتز (VPM 12000-4000) و با شتابی بیش از g4 است.
14) با افزایش قطر ارتعاشگرها، فرکانس آنها کم و دامنه ارتعاششان زیاد می شود.
15) در دالهای نازک، برای آنکه سر ارتعاشگر کاملاً در بتن قرار بگیرد لازم است که ارتعاشگر با یک زاویه یا به صورت افقی در بتن فرو برده شود.
16) در دالهای روی زمین، ارتعاشگر نباید با بستر تماس پیدا کند.
ارتعاشگر باید به اندازه لازم ساکن نگه داشته شود تا تراکم کافی به دست آید، و سپس به آرامی (با سرعت حدود 80 میلیمتر در ثانیه) از بتن بیرون آورده شود. معمولاً زمان فرو بردن بین 5 تا 15 ثانیه، تراکم کافی را فراهم می آورد.

                     تکنولوژِی بتن

از جدول تقریبی زیر می توان برای انتخاب تقریبی اولیه زمان لازم برای لرزانیدن بتن استفاده کرد:

                تکنولوژِی بتن

17) درهنگام بیرون کشیدن ارتعاشگر، بتن باید به طرف حفره ای که توسط ارتعاشگر برجا مانده است حرکت کند و آن را پر کند. چنانچه حفره پر نشود، فرو بردن دوباره ارتعاشگر در نقطه ای نزدیک به حفره، مشکل را حل می کند.
18) کافی بودن میزان ارتعاش داخلی از روی تجربه و نیز از روی تغییراتی که در سطح بتن پدید می آید، مشخص می شود.

تغییراتی که در حین کار در بتن پیش می آید به ترتیب وقوع عبارتند از:
• فرو رفتن دانه های درشت سنگدانه به درون بتن
• تراز شدن سطح بتن
• ظاهر شدن لایه نازکی از خمیر براق در اطراف سر ارتعاشگر
• متوقف شدن خروج هوای محبوس از سطح بتن
• خروج شیره بتن از آن و ظاهر شدن غشاء نازکی از خمیر شفاف
• یکنواخت شدن صدای ویبراتور
در این مرحله است که می باید ویبراتور را به آرامی از درون بتن بیرون آورد.

دو نکته مهم در کار با ویبراتورهای درونی عبارتند از:
1) فرو بردن و بیرون کشیدن ویبراتور به صورت قائم (و نه مایل)
2) فرو بردن ویبراتور تا حدی در بتن خمیری لایه قبلی

19) غوطه ور نگه داشتن ارتعاشگر در بتن پس از جمع شدن خمیر سیمان در سطح بتن و در بالای سر ارتعاشگر، بسیار اشتباه و راهکار بسیار نامناسبی است و نایکنواختی بتن را در پی دارد.
20) مدت زمانی که یک ویبراتور باید در بتن نگه داشته شود، به اسلامپ بتن، قدرت ارتعاشگر، و ماهیت مقطع عضو بتنی متراکم شونده بستگی دارد.
21) ویبراتورهای با قطر کم در حدود 20 میلیمتر یا کمی بیشتر برای قطعات با آرماتور انبوه و نیز برای ویبره قسمتهایی که دسترسی به آنها مشکل است مناسب می باشد.
22) در بتنهایی که ضخامت هر لایه بیش از 5/0 متر است ممکن است ویبراتور نتواند هوای محبوس را از قسمت پایین لایه به طور کامل خارج کند.
23) راندمان کار ویبراتورهای داخلی، تراکم حدود 5/0 تا یک متر طول سطح بتن در ظرف 5ثانیه تا 2دقیقه است.
24) لرزاننده های درونی به دلیل اعمال تمامی نیرو و کار بر روی بتن، از راندمان بالایی برخوردارند.
25) ارتعاش مجدد بتنی که قبلاً متراکم شده است، به منظور بهبود چسبندگی بین میلگرد فولادی و بتن، افزایش مقاومت بتن، حذف یا کاهش ترکها و نشست های ناشی از جمع شدگی خمیری، آزاد کردن آب محبوس در زیر میلگردهای افقی، و خارج کردن مقدار بیشتری از هوای محبوس به کار گرفته می شود. به طور کلی، چنانچه بتن بر اثر ارتعاش مجدد کارآ و خمیری شود، ارتعاش مجدد نه تنها زیان آور نیست بلکه ممکن است سودمن دنیزباشد.(pca) ارتعاش مجدد بتنی که دیگر خمیری نمی شود، موجب موج دار شدن سطح بتن مجاور قالب شده و شکل نامطلوبی ایجاد می کند.
26) ویبراتورهای داخلی نباید به قالب برخورد کنند زیرا موجب خرابی قالب و نیز سطح بتن می شوند.
27) برای متراکم کردن بتن، به ویژه در مقاطع پرآرماتور و برای خروج آب و هوای محبوس در زیر میلگردها نباید ویبره های درونی را به میلگردها متصل کرد، زیرا این کار موجب صدمه دیدن ویبره ها می شود. برای این منظور استفاده از ویبره های قالب مناسب است.

ویبره های قالب یا ارتعاشگرهای قالب

1) از سمت خارج به بدنه قالب متصل می شوند.
2) باید محکم و بدون حرکت اضافی به قالب متصل شوند.

                                                                 تکنولوژِی بتن

اتصال مستقیم ویبراتور به قالب مجاز نیست، بلکه ویبراتور باید از طریق این اتصالات ارتعاش رابه آن منتقل کند.معمولاً ارتعاشگر به یک صفحه فولادی بسته می شود و این صفحه فولادی نیز به تیرهای فولادی I شکل یا ناودانی متصل می شود. تیرهای I شکل یا ناودانی نیز با یکدیگر یکپارچه شده و در فواصلی معین از میانِ بست های سخت کننده قالب عبورمی کند.اتصال سست ارتعاشگر به قالب موجب افت انرژی ارتعاشی و تراکم ناکافی بتن می شود.

                                                  تکنولوژِی بتن

3) ویبره های قالب معمولاً با نیروی برق یا با هوای فشرده کار می کنند.
4) ویبراتورها باید در نقاطی نصب شوند که بتوانند ارتعاش را در سرتاسر قالب منتقل کنند.
5) ویبراتورها باید مجهز به سیستم کنترل فرکانس و دامنه نوسان باشند تا بتوان مطابق نیاز و دستورالعملها، فرکانس مناسبی را برای آن انتخاب کرد.
6) فرکانس لازم به ضخامت سازه، روانی بتن، و نظایر آن بستگی دارد.
7) برای بتن های با روانی بیشتر، استفاده از فرکانس های بالاتر مناسب تر است.
8) مدت زمان ارتعاش و شدت آن، به مشخصات سازه، نوع بتن و نظایر آن بستگی دارد.
9) تجربه کارگاهی یکی از عوامل تعیین کننده فرکانس، مدت زمان و شدت ارتعاش است.
10) زمان لازم برای ارتعاش در حدود 1 تا 2 دقیقه است.
11) در ستونها و دیوارها و نظایر آن، محل مناسب حدود 75 سانتیمتر پایین تر از بالای قالب است. در این صورت، بتن قسمت فوقانی قالب را باید با ویبراتورهای درونی لرزاند.
12) در موارد زیر استفاده از ویبراتورهای قالب مناسب تر است:
• اعضای بسیار نازک
• اعضای با تراکم زیاد آرماتور
• بتن های بسیار سفت
• به عنوان مکمل ویبراتورهای درونی
• تونلهای کوچک
13) میزان ارتعاش مناسب این نوع لرزاننده ها حداقل 8000 دور در دقیقه است.
14) در مقاطع پرآرماتور، که ویبره های داخلی نتوانند به داخل بتن فرو بروند، می توان ویبره قالب رامستقیماً به میلگردهامتصل کرد. این کار موجب افزایش چسبندگی بین بتن و آرماتور، و خروج آب و هوای محبوس درزیرمیلگردهابه بیرون می شود. شرط استفاده از این روش آن است که بتن هنوز دارای کارآیی کافی باشد.

ویبراتورهای سطحی

ازجمله این ویبراتورها می توان موارد زیر را نام برد:
• شمشه های مرتعش کننده
• ویبراتورهای صفحه ای
• شمشه های غلتان ارتعاشی
• ماله های آهنی
• تخته ماله های ارتعاشی

          تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

1) این ویبراتورها برای تراکم بتن های با اسلامپ کمتر از 75 میلیمتر مناسبند. استفاده از آنها برای تراکم بتن های با اسلامپ بیشتر موجب جمع شدن ملات در بالای بتن و کاهش مقاومت بتن می شود.
2) به ویژه برای متراکم کردن بتن کف، دالهای بدون آرماتور، بتن های پوششی روی سطوح شیبدار (liningها)، و اصولاً کارهای بتنی تخت توصیه می شود.
3) در دالها زمانی از این ویبراتورها استفاده شود که یا دالها فاقد آرماتور و ضخامت آن تا 150 میلیمتر باشد، و یا فقط یک شبکه سیمی جوش شده در آن کار گذاشته شده باشد.
4) استفاده از این ویبراتورها در دالهای بتن آرمه، یا دالهای غیرمسلّح با ضخامت بیش از 200میلیمتر، و دالهای دارای قطعات مدفون در بتن توصیه نمی شود.
5)لرزانیدن بیش از حد بتن با ویبراتورهای سطحی موجب بالا آمدن شیره بتن می شود. این امر در بتن سبک باعث بالا آمدن دانه های درشت، و در بتن سنگین باعث ته نشین شدن دانه های درشت می شود.
6) استفاده از این وسایل برای لرزانیدن بتن سطوح شیبدار معمولاً فقط در صورت استفاده از قالب بندی موقت بر روی سطح فوقانی بتن میسر است.

میزهای لرزان یا میزهای ویبره

1) عمدتاً در کارهای پیش ساخته به کار می رود.
2) در آزمایشگاهها برای تراکم آزمونه های بتنی به کار می رود.
3) می باید مجهز به سیستم کنترل فرکانس و دامنه ارتعاش باشند.
4)فرکانس لازم، به ضخامت سازه، روانی بتن، و نظایر آن بستگی دارد:
5) برای بتن های با روانی بیشتر، استفاده از فرکانس های بالاتر مناسب تر است.
6) مدت زمان ارتعاش و شدت آن، به مشخصات سازه، نوع بتن، و نظایر آن بستگی دارد.تجربه کارگاهی یکی از عوامل تعیین کننده فرکانس، مدت زمان و شدت ارتعاش است.

                                                      تکنولوژِی بتن
                                                             تکنولوژِی بتن

میزهای سقوط کننده یا میزهای سقوط یا میزهای ضربه زن

این میزها مرتباً بالا رفته و پس از رسیدن به یک ارتفاع معین سقوط می کنند. این کار مکرر تکرار می شود.
از این میزها بیشتر برای تراکم بتن در کارهای پیش ساخته نما استفاده می شود.

                                                     تکنولوژِی بتن

دستگاهها ی باکوبنده موتوری

از این دستگاهها، که به صورت کمپکتور عمل می کنند، برای تراکم بتن های بسیار سفت و در کارهای پیش ساخته استفاده می شود.

                                  تکنولوژِی بتن

دستگاههای مبتنی بر نیروی گریز از مرکز

از این دستگاهها برای ریختن و تراکم بتن هایی با کارآیی متوسط تا زیاد و در کارهای پیش ساخته نظیر لوله ها و شمعها استفاده می شود.

                                                                         تکنولوژِی بتن
:: مرتبط با: - آمـــــــوزش و مقالـــــــــــــــات ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
efefOrinc جمعه 9 اسفند 1398 02:08 ب.ظ
low cost payday loans http://paydayloansyja.com/ - short term payday loans direct lenders of payday loans <a href="http://paydayloansyja.com/#">no direct deposit payday loans</a> credit payday loans
btizcwBX جمعه 9 اسفند 1398 12:04 ب.ظ
myspace people search <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>free background check services</a> pinellas county arrest inquiry dyghiz <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">what does background check mean</a>
vtkdReoft جمعه 9 اسفند 1398 10:10 ق.ظ
start your own online payday loan business http://onlineloansdhx.com/ - online payday loan in virginia online payday loans in dallas tx <a href="http://onlineloansdhx.com/#">best online payday loans in canada</a> payday loan online canada
lpeblv جمعه 9 اسفند 1398 08:39 ق.ظ
tadalafil online cheap uljznv <a href=http://hqguidehealth.com/>canada drugs reviews</a> yxdjug
discount rx drugs <a href="http://hqguidehealth.com/">info canadadrugs com</a> cheapest tadalafil
drugs online canada
bxbkbiWQ جمعه 9 اسفند 1398 08:05 ق.ظ
thwcau rx discount <a href=http://healthcareregional.com/>go to website</a> drug store canada
canadian online pharmacy vmknqn <a href="http://healthcareregional.com/">canadadrugs com</a> northwest drugs canada
best drugs online
xpaibmWQ جمعه 9 اسفند 1398 07:41 ق.ظ
jeuwvc cialas online <a href=http://healthcareregional.com/>cilas online</a> discount drugs online
buy prescription drugs canada mrnvbz <a href="http://healthcareregional.com/">website</a> cheap canadian drugs
northwestern pharmacy
fvdjei جمعه 9 اسفند 1398 07:18 ق.ظ
nubiof elgin mental health center <a href="UR"L>national mental health day</a> steuben county mental health
mental health counseling near me <a href="http://menta1health.com/">mental health counselor salary</a>
mental health for kids
fjdttqWQ جمعه 9 اسفند 1398 04:11 ق.ظ
jowepe best discount pharmacy <a href=http://healthcareregional.com/>canadian pharcharmy</a> canada pills online
meds canada fsuuad <a href="http://healthcareregional.com/">about his</a> canada pharmacy
online doctor write prescription
fpwlul جمعه 9 اسفند 1398 03:13 ق.ظ
uzlwmv mental health diagnostic test <a href="UR"L>journey mental health</a> mental health therapy
mental health and wellness <a href="http://menta1health.com/">mental health inpatient</a>
carolina partners in mental health
ssrgrjBX جمعه 9 اسفند 1398 01:36 ق.ظ
facebook search people <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>background check for employment online</a> free people search site wxleuc <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">people search maine</a>
efefOrinc جمعه 9 اسفند 1398 12:40 ق.ظ
payday loans no credit checks no faxing http://paydayloansyja.com/ - bad payday loans payday loans consolidation <a href="http://paydayloansyja.com/#">easy online payday loans</a> payday loans lender
egbbSwibe پنجشنبه 8 اسفند 1398 10:55 ب.ظ
how to get fast money loan http://fastcashloansvfl.com/ - get payday loans fast advance cash fast loan payday <a href="http://fastcashloansvfl.com/#">how to get money fast loan</a> us fast cash loans
cialis 20mg generic پنجشنبه 8 اسفند 1398 10:11 ب.ظ
carefully minimum [url=http://www.cialisles.com/#]cialis 20mg generic[/url] abroad worry left tell meds online without
doctor prescription mainly appointment cialis 20mg generic completely family
egbbSwibe پنجشنبه 8 اسفند 1398 09:52 ب.ظ
fast cash loans within the hour http://fastcashloansvfl.com/ - 24/7 fast payday loans need a cash loan fast <a href="http://fastcashloansvfl.com/#">fast cash long term loans</a> fast payday loans hollywood fl
qdufyw پنجشنبه 8 اسفند 1398 08:38 ب.ظ
calis canada kgelch <a href=http://hqguidehealth.com/>canada drugs online</a> qiltjr
cialis+ <a href="http://hqguidehealth.com/">canadian family pharmacy</a> canada drugs online pharmacy
cheap tadalafil online
order cialis پنجشنبه 8 اسفند 1398 06:30 ب.ظ
once daily tadalafil [url=http://buyscialisrx.com]cheap cialis[/url] remedio tadalafil 20mg buy cialis online tadalafil 25mg x 40 ct medicament le
tadalafil http://buyscialisrx.com/ was ist lifta tadalafil
cialis پنجشنبه 8 اسفند 1398 06:26 ب.ظ
tadalafil und pulmonale hypertonie [url=http://buyscialisrx.com]order cialis[/url]
tadalafil label fda cialis no prescription prix tadalafil en pharmacie cialis tadalafil tabletten http://buyscialisrx.com tadalafil pas
chere
order cialis پنجشنبه 8 اسفند 1398 06:17 ب.ظ
tadalafil thailand [url=http://buyscialisrx.com/]cheap
cialis[/url] tadalafil 20 mg dosage cialis without prescription tadalafil mecanismo de acción tadalafil solubility in ethanol http://buyscialisrx.com/ comprar tadalafil online
glcztn پنجشنبه 8 اسفند 1398 05:18 ب.ظ
xcgcsp american mental health counselors association <a href="UR"L>alabama department of mental health</a> kids mental health
according to research, how does the public view children and teens with mental health disorders? <a href="http://menta1health.com/">types of mental health professionals</a>
mental health stigma statistics
faukky پنجشنبه 8 اسفند 1398 04:15 ب.ظ
jqlprj beacon mental health <a href="UR"L>mental health hashtags</a> mercy mental health
men's mental health <a href="http://menta1health.com/">mental health degrees</a>
hiwassee mental health
ccemoe پنجشنبه 8 اسفند 1398 03:47 ب.ظ
zedebs orange county mental health <a href="UR"L>mental health disorders</a> video games and mental health
mental health crisis lines <a href="http://menta1health.com/">rutland mental health</a>
harris center for mental health
iwmqur پنجشنبه 8 اسفند 1398 02:29 ب.ظ
msmrpx journal of mental health counseling <a href="UR"L>mental health conferences 2019</a> mental health counselor job description
college student mental health statistics <a href="http://menta1health.com/">mental health infographic</a>
mental health center of denver
moahocBX پنجشنبه 8 اسفند 1398 09:22 ق.ظ
how to get a background check <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>reverse phone lookup in france</a> background check for colorado mozbie <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">free people search engines</a>
qgukkoBX پنجشنبه 8 اسفند 1398 06:03 ق.ظ
criminal records online <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>find people in germany</a> federal firearms background check form 4473 effeec <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">find people for free no charge</a>
pufojv پنجشنبه 8 اسفند 1398 05:40 ق.ظ
buy online pharmacy njywxv <a href=http://hqguidehealth.com/>discount drugs canada</a> vnryaa
info medicine <a href="http://hqguidehealth.com/">pharmacy com</a> canadian drug store
cialisa
gwmtjnWQ پنجشنبه 8 اسفند 1398 05:07 ق.ظ
pzhfiy canada northwest pharmacy <a href=http://healthcareregional.com/>canadianprescriptiondrugstore com</a> side effects medicine
walgreen com hkrwwo <a href="http://healthcareregional.com/">prescription meds</a> best drugs online
best canadian online pharmacy
vtkdorady پنجشنبه 8 اسفند 1398 03:55 ق.ظ
online payday loan complaints http://onlineloansdhx.com/ - payday loans online new orleans ace cash payday loans online <a href="http://onlineloansdhx.com/#">payday loans online no employment</a> online payday loans direct lenders in texas
bamrswels پنجشنبه 8 اسفند 1398 02:45 ق.ظ
payday loan lenders online http://paydayloanvdu.com/ - п»ї1 hour payday loan hour payday loan <a href="http://paydayloanvdu.com/#">payday loan yes</a> payday loan for military
tanqtnBX پنجشنبه 8 اسفند 1398 01:33 ق.ظ
opt out of people search <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>check my criminal background</a> at&t reverse phone lookup free vyogpb <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">free search for people</a>
cenforce 100 for sale پنجشنبه 8 اسفند 1398 12:39 ق.ظ
ill knife [url=http://cavalrymenforromney.com/#]cenforce 100 for sale[/url] somehow dimension greatly beginning cenforce 100mg pills sure
anxiety cenforce 100 for sale extremely shake
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین عناوین مطالب
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو